Faaliyetlerimiz

KALİTE KURULU TOPLANTISI

6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10:00' da Akademik Personel ile yapılan toplantıda kalite ile ilgili aşağıdaki konular görüşülmüştür.

- Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Prof. Dr. Rüştü GÜNTÜRKÜN, akademik personele kalite güvence sistemi ile ilgili bilgilendirme konuşması yaparak, kalite komisyonlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili daha önce katılmış olduğu toplantı sonuclarını  aktarmıştır.

- Toplantıda, 2018 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) hakkında görüşme ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

- Meslek Yüksekoklulmuzda her alanda  (Yönetim, Eğitim-Öğretim, İdari vb.) kalite güvence sisteminin geliştirilmesi için aşağıda belirtilen komisyonlar oluşturulmuştur.

  • Birim Kalite Danışma Kurulu
  • Birim kalite Komisyonu
  • Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu
  • Bilgi Paket ve Web sayfası Güncelleme Ekibi
  • Disiplin Kurulu
  • Staj Değerlendirme Komisyonu
  • Müfredat İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
  • Yemek Komisyonu
  • Burs Değerlendirme Komisyonu
  • Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu

Birim Kalite Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Tarih: 18.02.2019

Toplantı; Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Rüştü GÜNTÜRKÜN' ün açılış konuşması ile başladı. Müdürümüz konuşmasında, Yüksekokulumuzun tarihsel gelişimini, misyon, vizyon ve hedeflerini anlattıktan sonra, Simav Meslek Yüksekokulunun ilçenin önemli bir değeri olduğunu, sosyal ve ekonomik gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Özellikle Meslek Yüksekokuluna birçok bölge ve illerden öğrencinin kayıt yaptırdığını, bu sayının her geçen gün arttığını ve artan bu sayıların Simav için bir fırsat olduğunu, el ele vererek bu konuda daha fazla neler yapılabileceğinin görüşülmesi gerektiğini ifade etti.  Meslek Yüksekokulumuz, imajını yenileyerek, kendine güvenen, paydaşlar başta olmak üzere yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim içerisinde olan ve yapacağı çalışmalarla varlığını hissettiren bir kurum olmalıdır. Bunun için tüm kurumlarla iletişim kurmaya, ortak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Simav Meslek Yüksekokulu olarak her türlü öneri ve fikirlere açığız. İmkânların el verdiği ölçüde, kurumu ve ilçeyi daha ileri götürebilecek fikirleri desteklemeye hazırız diyerek paydaşlara hitaben; “Kalitenin en önemli adımlarından bir tanesi dış paydaşlarla olan iletişimin gücü ve dış paydaşlardan gelen görüş ve önerilerin sıklığıdır. Bu nedenle, siz değerli dış paydaşlarımız sonraki toplantılarda Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan ve sizlerin istihdam ettiği öğrencilerin sayıları, öğrencilerin beceri ve yetenekleri, eksik yönleri, varsa diğer Meslek Yüksekokullarından istihdam ettiğiniz mezun öğrencilere kıyasla durumları hakkında bilgi verirseniz çalışmamıza altın değerinde katkı sağlamış olursunuz” dedi.

Bunun üzerine söz alan; Dış paydaşlarımızdan İş Adamı ve Simav Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şeref KAZCIOĞLU, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ŞİRİKÇİ, Mezun Öğrenci Temsilcisi Hakan YENEN, Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir BÜTÜNER, Simav KYK Kız Yurdu Müdüresi Hatice TERZİ ve Öğrenci Temsilcisi Melek İNCE görüş ve önerilerini ifade ettiler.

Toplantımıza İlçe Kaymakamı Sayın Türker Çağatay HALİM, Simav Belediye Başkanı Sayın Süleyman ÖZKAN, Simav İlçe Emniyet Müdürü Sayın Aytaç AYHAN katılarak değerli görüşleriyle katkı sağlamışlardır. Toplantı katılımcıların iyi dilek ve temennileri ile en yakın bir zamanda tekrar toplanmak üzere sona ermiştir.

18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 11:00' da Akademik Personel ile yapılan toplantıda kalite ile ilgili aşağıdaki konular görüşülmüştür.

- Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Prof. Dr. Rüştü GÜNTÜRKÜN, akademik personele kalite güvence sistemi ile ilgili bilgilendirme konuşması yaparak, kalite komisyonlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi aktarmıştır.

- Toplantıda, Bologna Bilgi Paketinde yer alan tüm bilgilerin gözden geçirilerek gerekli güncellemelerin  yapılması hakkında değerlendimelerde bulunulmuştur. 

Son Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2019, Pazartesi