Lojistik Programı

Program Tanıtımı

Günümüzde, özellikle ulaşım ve taşımacılık alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler, her alanda olduğundan daha fazla, lojistik hizmetlerin verildiği piyasalarda ve özellikle bu piyasaların temel dinamikleri olan lojistik sektörlerinde hissedilmektedir. Söz konusu bu değişim ve gelişim, ilgili sektörlerin ürün ve hizmet yelpazesini geliştirdiği gibi; yaşanan rekabet ortamının da etkisiyle ihtiyaç duyulan, nitelikli işgücü gereksinimini arttırmış, bu gereksinimin karşılanmasını adeta zorunlu kılmıştır.

Lojistik sektörünün, söz konusu bu rekabet ortamında gelişmelerini sürdürebilmeleri, bu ortama uyum sağlayabilecek, esnek, üretken, değişime ve gelişime açık, sektörün gereklerinin farkında, mesleki bilgi ve vizyon sahibi yönetici ve çalışan kadrolarına sahip olmaları ile mümkün olabilir.

Lojistik programının amacı, işletmelerin kar maksimizasyonu amacıyla malzemelerin, parçaların ve mamullerin stratejik bir biçimde akışının sağlanması, depolanması ve kontrol edilerek iyileştirilmesinin hedeflendiği bir sistemin yönetilebilmesi için; lojistik konusunda Türkiye’nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir.

Uluslar arası ticaretin ana öğesi durumunda olan taşımacılık sektöründe, işletme, matematiksel karar verme yöntemleri, temel ve programlama düzeyinde bileşim teknolojisi, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ile ilgili diğer ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelere hakim ara elemanın yetiştirilmesi oldukça önemlidir.

Öğretim Elemanı Durumu (Derse Giren Öğretim Elemanları)

  • Öğr.Gör. Burak BAYKAL
  • Öğr.Gör. Dr. Kudret ARMAĞAN

Öğrenciye Sağlanan Olanaklar

Programımızda derslerin yürütülebilmesi için 25 adet sınıf mevcuttur. Her bir sınıf 72 metrekare alanına sahiptir. Her bir sınıf 60 öğrenci kapasitesine sahip olup, 6 sınıfta projeksiyon cihazı bulunmaktadır. 72 metrekare büyüklüğünde ve aynı zamanda 30 öğrencinin eğitim alabileceği 4 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Buna ilave olarak 130 metrekare alanında ve 125 öğrencinin yararlanabildiği 2 adet amfi mevcuttur.

Yüksekokul kütüphanesi yeri tanzim edilmiş mevcut ve programımızı destekleyecek sayı ve kapasitede kitap ve kaynak tamamlanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz kütüphanesinde bölümde kullanılmak üzere toplam 1602 adet mesleki kitap bulunmaktadır ve bu kitapların tamamı 1990 ve sonrası baskıdır.

Simav’da Kredi Yurtlar Kurumunun 500 kişi kapasiteli Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu ayrıca Özel Kız ve Erkek Yurtları da mevcuttur.

Yüksekokulumuz bina yönünden tüm programların eğitimini sürdürebilmesi için yeterli alt yapı ve kapasiteye sahip olup, Yüksekokulun en büyük ihtiyacı olan mahalli ve çevre desteğine sahiptir.

Programımızda öğrenim görecek öğrenciler stajlarını yönetmelik hükümlerine göre ilçe içinde veya tatil döneminde memleketlerindeki işletmelerde staj şartlarını yerine getirebileceklerdir. Öğrenciler, kamu-özel sektörde hizmet veren tüm sektörlerde staj yapabilirler.

Yatay ve Dikey Geçiş Olanakları

İki yıllık yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler;

  • Lojistik Yönetimi,
  • Ulaştırma ve Lojistik,
  • Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık,
  • Uluslar arası Ticaret ve Finansman,
  • Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik gibi lisans programlarına geçiş yaparak mesleki bilgilerini geliştirme ve ilerleme imkanına da sahiptirler.

Mezuniyet ve İstihdam Koşulları

Programdan mezun öğrenciler lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisine, disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaklar, temel bilgisayar bilimlerini ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanabilecekler, uygulamalı dersler ve staj programları sayesinde öğrendiklerini alanlarında uygulayabileceklerdir.

İşletmelerin günümüz rekabetçi iş ortamında rakiplerinden bir adım daha önde olabilmesi için iş süreçlerinde gecikme yaşanmaması gerekmektedir. Lojistik, hammaddenin temininden üretim ortamına, nihai ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar, tedarik zinciri dahilindeki tüm yönetim ve sevk faaliyetlerini kapsamaktadır. Sektörün bu ve benzeri ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olan dersler, bilgisayar laboratuarı ile desteklenmiş modern sınıflarda yapılmakta, ders programında güncel sektörel gelişmelerle ve örnek olaylarla zenginleştirilmiş, tüm taşıma türlerine yönelik (karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı) dersler bulunmakta ve alınan sınıf eğitimi öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmelerine imkan sağlayacak bir staj programı ile desteklenmektedir. Eğitim öğretim dönemlerinde lojistik sektörünün başarılı yönetici ve uzmanlarınca verilen seminerler ve yerinde eğitim anlayışı ile sektör üyesi başarılı firmalara yapılan ziyaret/gözlem aktiviteleri öğrencilerin alanlarında gelişimine ve sektörü yakından tanımalarına yardımcı olmaktadır.

Ekonomiye Katkısı; Ekonomik kalkınmaya, refaha, kültüre, teknolojiye, gündeme, gündemi ve geleceği belirlemeye giden yolda işletmelerin zaman kaybını azaltacak ve işlerin daha verimli bitirilmesini sağlayacaktır.
Yöreye Katkısı; Programlardan mezun olan öğrenciler genellikle geldikleri bölgelerde ve isteyenlerde çevre il ve ilçelerde rahatlıkla iş bulabileceklerdir. İlçemizin ekonomik ve sanayi alt yapısı bu programlardan mezun olacak olan öğrencilerin istihdamı için de elverişlidir. Programdan mezun olan öğrenciler yöremizdeki her sektörden işletmelerde bulunan lojistik bölümlerinde yada lojistik hizmeti veren işletmelerde görev almak suretiyle bu işletmelere ve dolayısıyla yöremizin kalkınmasına olumlu katkı sağlamış olacaktır.
Yaratacağı İşgücü; Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren lojistik bölümü olan yada lojistik hizmeti veren her türlü işletmelerde istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca Lojistik hizmetlerinin farklılaşması bu alanda nitelikli işgücü açığını ortaya çıkarmaktadır.
İhracat İmkanları; Teknolojik imkanlardan daha iyi yararlanmasını bilen, eğitimli ara elemanların artması halinde Ülkemiz işletmelerinin ihracat imkanları da buna paralel olarak artabilecektir.

Programdan mezun öğrenciler üretim ve hizmet firmalarının lojistik, satın alma, tedarik zinciri, planlama, üretim ve pazarlama bölümlerinde; perakende işletmelerinde satın alma ve dağıtım bölümlerinde çalışabilecekleri gibi şirketlere dışarıdan destek sunan lojistik firmalarında da çalışabilecek, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenip danışmanlık yapabilecek ya da kendi şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebileceklerdir. Ayrıca her türlü insan ve ürün taşımacılığı yapan hava, kara, deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, limanlarda ve kargo işletmelerinde görev alabilme, lojistik konusunda danışmalık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının uygun bölümlerinde, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve belediye gibi kamu kurumlarında da çalışabilme alternatiflerine de sahip olabileceklerdir.

Lojistik Programı Ders Planı İçin Tıklayınız

Lojistik Programı Ders İçerikleri İçin Tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, Cumartesi