Mazeret Sınavı Hakkında

MAZERET SINAVI

MADDE 26 – (1) Derslere devam şartını yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması ve gerekçesinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır.

(2) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) 21 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının yapılacağı tarih, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren (3) üç iş günü içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere mazeretini gösterir belge ile yazılı (dilekçe ve ekinde mazeret belgesi) olarak yapılır.

(5) Mazereti ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir. 

Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ.

Not : Dilekçe ve ekindeki mazeret belgenizi elden veya aşağıdaki iletişim adresine mazeret başlangıçından itibaren (3) Üç İş Günü İçerisinde ulaştırınız.

İletişim Bilgileri

FAKS Öğrenci İşleri   : 0274 443 04 82

E-posta    : simavmyo@dpu.edu.tr 

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, Salı