İdari Birimler

         ÜNVANI                                      

     ADI SOYADI                                 

                                GÖREVİ                                                                                             

DAHİLİ

IP

Yüksekokul Sekreteri Mehmet DEMİREL Yüksekokul Sekreteri 6407
Bilgisayar İşletmeni Murat ÇELEBİ Personel İşleri, Fotokopi ve Rizograf İşleri, İSG Yazışmaları 6408
Bilgisayar İşletmeni Hüseyin GÖKÇEDAĞ Özel Kalem, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 6401
Bilgisayar İşletmeni İbrahim AKKUŞ Öğrenci İşleri, Web Sitesi Sorumluluğu 6409
Memur Hüseyin   DEVKÜR Mutemetlik, Satınalma İşleri ve Yemek Hizmetleri 6416
Bilgisayar İşletmeni İsmail YILDIZ Öğrenci İşleri 6410
Bilgisayar İşletmeni Rıdvan   BAYDEMİR Staj İşlemleri ve Staj Sigorta Giriş-Çıkış İşlemleri 6418
Bilgisayar İşletmeni Nezihe ÇALIŞKAN Öğrenci İşleri,Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Yazışmaları 6424
4/B Mustafa AKDENİZ

Genel Teknik Hizmetleri (Elektrik ve İnternet Arızaları, Bilgisayar Kurulumları ve Program Yükleme, Malzeme Tedarikleri)

6423

 

Son Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022, Çarşamba