Misyon - Vizyon

AMACIMIZ

Becerikli ve girişimci bakış açısıyla donattığımız öğrencilerimiz ve yenilikçi akademik personeli ile akranları arasında öne çıkabilen bir meslek yüksekokulu olmak.

MİSYONUMUZ

Ülkemizde yer alan birçok iş kolunda faaliyet sürdüren özel veya resmi kuruluşların ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli, evrensel değerlerle donatılmış, yenilikçi bakış açısına sahip insan gücünü yetiştirmek, aldığı bilgilere dayalı öz güveni ve girişimciliği ile çalıştığı firmada farklılık yaratabilen, etkinliği ve verimliliği arttıran, ülkemizin nitelikli tekniker ve meslek elemanı ihtiyacına cevap verebilecek bireyleri yetiştirerek iş kollarında aranan personel taleplerini karşılamaktır.

 

VİZYONUMUZ

Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmet edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş, üretim ve hizmet ortamında etkin ve verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen, Vatanına ve Milletine karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

Eğitim verdiğimiz alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında ilişkilerimizi geliştirmek.

Mezunlarımıza tatmin edici imkânlarla istihdam sağlayacak bir "İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi" kurmak.

Paydaş eğitim kurumları ile temasa geçerek sürdürdüğümüz eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmek.

Personelin bilgi ve donanımını artırmak, kurumsal aidiyet olgusunu güçlendirmek.

Son Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, Cuma