Kayıt Dondurma/Akademik İzin

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/Onlisans_ve_Lisans_Egitim_Ogretim_Yonetmeligi_12_01_2020.pdf

Akademik izin/kayıt dondurma

MADDE 39 –

(1) Öğrencinin akademik izin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte, ilgili birime yapılır. Akademik izin talepleri, Senatoca kabul edilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Akademik izin isteklerinin, en geç ilgili yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle akademik izin talebinde bulunacak öğrencilerin herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.

(4) (Değişiklik:RG- 25/09/2019-30899) Öğrencilere, üst üste en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla kadar akademik izin verilebilir. Üniversiteye yerleşen yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversite bünyesindeki TÖMER’de eğitim gördükleri sürelerde, birim yönetim kurulu kararıyla azami 2 yarıyıl akademik izinli sayılır ve akademik izinli olduğu süreler, bu maddedeki süre kısıtlamasının dışında değerlendirilir.

(5) Sürekli sağlık sorunları olduğunu sağlık kuruluşlarından alacakları rapor ile belgeleyenler, süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Öğrencinin akademik izinli olduğu yarıyılda kayıtlı olduğu derslerin kaydı silinir ve derslere devam edemez. 

 

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLER YÖNERGESİ:

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/Hakl__ve_Gecerli_Nedenler_Yoenergesi(1).pdf

Üniversitemizin yukarıda belirtilen Yönetmeliği gereğince aşağıdaki linkte verilen dilekçenizi doldurup imzaladıktan sonra ekleri ile birlikte Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri birimine teslim ediniz.

Kayıt dondurma dilekçe örneği için TIKLAYINIZ...

 

FAKS:

Öğrenci İşleri   : 0274 443 04 82

E-posta    : simavmyo@dpu.edu.tr (Pandemi sürecinde e-posta yoluyla da dilekçenizi gönderebilirsiniz.)

Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, Cuma