Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Program Tanıtımı

Bankacılık ve Sigortacılık alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde, bilgi düzeyi yüksek, tüm Bankacılık ve Sigortacılık işlemlerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgiye ve insani iletişim becerilerine sahip, sektörde etkin olabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

Bankacılık ve Sigortacılık alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, kalite kültürünü benimseyerek sürekli iyileştirme yolunda sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir.

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Öğretim Elemanı Durumu (Derse Giren Öğretim Elemanları)

 • Dr. Öğr. Üyesi  İbrahim YAVUZ
 • Öğr.Gör. Mehmet Serkan ÖZTEKİN 
 • Öğr.Gör. Mehmet KAYGUSUZ 

Öğrenciye Sağlanan Olanaklar

Programımızda derslerin yürütülebilmesi için 25 adet sınıf mevcuttur. Her bir sınıf 72 metrekare alanına sahiptir. Her bir sınıf 60 öğrenci kapasitesine sahip olup, 6 sınıfta projeksiyon cihazı bulunmaktadır. 72 metrekare büyüklüğünde ve aynı zamanda 30 öğrencinin eğitim alabileceği 4 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Buna ilave olarak 130 metrekare alanında ve 125 öğrencinin yararlanabildiği 2 adet amfi mevcuttur.

Yüksekokul kütüphanesi yeri tanzim edilmiş mevcut ve programımızı destekleyecek sayı ve kapasitede kitap ve kaynak tamamlanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz kütüphanesinde bölümde kullanılmak üzere toplam 1602 adet mesleki kitap bulunmaktadır ve bu kitapların tamamı 1990 ve sonrası baskıdır.

Simav’da Kredi Yurtlar Kurumunun 500 kişi kapasiteli Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu ayrıca Özel Kız ve Erkek Yurtları da mevcuttur.

Yüksekokulumuz bina yönünden tüm programların eğitimini sürdürebilmesi için yeterli alt yapı ve kapasiteye sahip olup, Yüksekokulun en büyük ihtiyacı olan mahalli ve çevre desteğine sahiptir.

Programımızda öğrenim görecek öğrenciler stajlarını yönetmelik hükümlerine göre ilçe içinde veya tatil döneminde memleketlerindeki işletmelerde staj şartlarını yerine getirebileceklerdir. Öğrenciler, kamu-özel sektörde hizmet veren tüm sektörlerde staj yapabilirler.

Yatay ve Dikey Geçiş Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde şu bölümlere geçiş yapabilmektedirler:

 • Aktüerya,
 • Bankacılık ve Finans,
 • Bankacılık ve Finansman,
 • Bankacılık ve Finansman,
 • Ekonometri, Ekonomi,
 • Ekonomi ve Finans,
 • İktisat, İşletme,
 • İşletme Enformatiği,
 • İşletme-Ekonomi,
 • Lojistik Yönetimi,
 • Sermaye Piyasası,
 • Sigortacılık,
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
 • Uluslar arası Finans,
 • Uluslararası İşletme,
 • Uluslararası İşletmecilik,
 • Uluslararası Ticaret,
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman,
 • Uluslararası Ticaret ve işletmecilik

Mezuniyet ve İstihdam Koşulları

Programdan mezun olanlar başta bankalar olmak üzere her türlü finansal kuruluş da, sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde ve acentelerinde çalışabilecekleri gibi istedikleri taktirde kendi sigorta acentelerini de açabilmektedirler. Özellikle son yıllarda ülkemizde sigorta sektöründe çok büyük gelişmeler yaşanmaya başlamıştır ve bu durum Dünya’daki birçok büyük uluslar arası sigorta ve finans sektörlerinin de dikkatini çekmiş ve çok sayıda global ölçekli firma ülkemizde yatırım yapmaya başlamıştır ve bunun sonucunda bu sektörde çok büyük bir eleman açığı vardır ve sektör bu alanda eğitim görmüş nitelikli, dinamik ve genç personele büyük ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz;

 • Bankaların merkez departmanlarında ve şubelerinde istihdam edilebilir,
 • Sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları olan “serbest” ve “banka şube” acentelerinde çalışabilir,
 • Bunun yanı sıra sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez departmanlarındaki ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilir,
 • Ülkemizde son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle sigorta sektörüne dahil olan Özel Emeklilik Fonlarında da çalışma kabiliyetine sahip,
 • Bankacılığın ve sigortacılığın temel ilke ve kavramlarına hakim, tüm banka ve sigorta ürün ve hizmetlerini etkin şekilde pazarlayabilir,
 • Potansiyel banka müşterilerine ve poliçe sahiplerine temel ürün ve hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti sunabilir, Bu yönüyle Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun olan öğrencilerin iş bulma gibi bir sorunları olmayacaktır.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ders Planı İçin Tıklayınız

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ders İçerikleri İçin Tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023, Perşembe