Koordinatörlükler

MESLEK YÜKSEKOKULU

KOORDİNATÖRLERİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİM KOORDİNATÖRÜ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİM KOORDİNATÖR YARDIMCISI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİM KOORDİNATÖR YARDIMCISI

BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör.

M.Serkan ÖZTEKİN

Dr. Öğr Üyesi. 

İbrahim YAVUZ

Öğr. Gör. Dr.

Kadir AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi

Zafer KAYA


 

Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, Cumartesi