Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Amacı;
Bu komisyon; öğrencilerimizde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındakisosyal etkinlikler gerçekleştirecektir.

Görevleri;

a. Öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek,
b. Meslek Yüksekokulu bünyesinde her yıl gerçekleştirilen bahar şenlikleri, mezuniyet törenleri gibi sosyal ve kültürel alandaki tüm faaliyetlere öncülük etmek,
c. Meslek Yüksekokulumuzda kayıtlı olan öğrenciler tarafından oluşturulan/oluşturacak öğrenci topluluklarının etkinliklerini planlamak,
d. Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek, organize etmek (konferans, söyleşi, teknik gezi vs.),
e. Sportif faaliyetler düzenlemek, organize etmek (futbol, basketbol, voleybol vb.),
f. Sanatsal faaliyetler düzenlemek, organize etmek (tiyatro, sinema, konser vb.),
g. Faaliyetlerini Simav Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile koordineli yürütmek.
h. Öğretim elemanları ve diğer öğrenciler arasındaki iletişimi zenginleştirmek görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Öğr. Gör. Mehmet KAYGUSUZ Başkan
Öğr. Gör. Mustafa ORDU Üye
Öğr. Gör. Dr. Kadir AYDIN Üye

Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, Cumartesi