İkaf 24 Gezisi

İkaf 24 Gezisi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından ilki 2019 yılında gerçekleştirilen “Yetenek Her Yerde” temalı “Bölgesel Kariyer Fuarları”, bütün üniversitelerin öğrencilerini ve mezunlarını ülkemizin lider kurum ve kuruluşlarıyla bir araya getiren etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu kapsamda 5 ili kapsayacak şekilde Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İKAF'24 (İç Anadolu Kariyer Fuarı 2024), 28-29 Şubat 2024 tarihinde, 12 paydaş üniversite ve çeşitli meslek odalarının iş birliğinde gerçekleştirilmiştir.

Bu etkinliğe 28 Şubat 2024 tarihinde Meslek Yüksekokulumuz akademik personelinden Öğr. Gör. Mehmet Serkan ÖZTEKİN ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YAVUZ sorumluluğunda, “Kariyer Planlaması” dersi alan 60 öğrencimiz ile birlikte katılım sağlanmıştır. İç Anadolu Kariyer Fuarında öğrencilerimiz kurum tanıtımı, mülakat simülasyonu, atölye çalışmaları ve kariyer söyleşileri gibi çeşitli eğitimlere katılmışlardır.

Bu etkinliğin öğrencilerimizin öğrenim sonrasında karşılaşacakları konular ve çözüm üretimi açısından farklı bakış açıları kazanmalarına ve kendilerine daha fazla güven duymalarına olumlu etkileri gözlemlenmiştir. 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, Salı