Covid-19 Pandemisi Nedeni İle Yeni Staj Uygulamaları

DUYURU

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' nın 24.09.204 tarihli ve 32490 sayılı yazıları ekinde gönderilen "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama Esaslarının 10.Maddesi" gereği; Mezuniyeti sadece staja bağlı olan öğrenciler stajlarını, talep etmeleri ve danışmanı tarafından onaylanması durumunda ödev/ proje, uygulama veya uygulama ödevi şeklinde yapabileceklerdir.  

Mezun olabilecek durumda olan öğrencilerimiz ödev, proje, uygulama projesi olarak stajlarını yaptıklarında staj günü sınırlamasına bakılmaz. Yani stajı tamamlamak için ödev, proje, uygulama projesi yapmaları yeterlidir.

 

Stajını ödev, proje, uygulama projesi olarak yapacak mezun adayı öğrenciler için indirilebilir form örneği

Stajını özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda, birimin atölye ve laboratuvarlarında yapacak 1. Sınıf ve bu dönem sonu mezun olamayacak öğrenciler için indirilebilir form örneği

Formu indir

Formu indir

 

Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, Pazartesi