İşletmede Mesleki Eğitim

İSTİHDAM ODAKLI

MESLEKİ EĞİTİM KONSEPTİ

3+1 İŞYERİ EĞİTİM UYGULAMA MODELİ

Meslek Yüksekokulumuz Mekatronik Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programlarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren  3+1 Eğitim Modeline (İşletmede Mesleki Eğitim Modeli) geçilmiştir. 

3+1 İŞYERİ UYGULAMASI EĞİTİM MODELİ 

• 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin tanımı; meslek yüksekokullarında 4 dönem üzerinden verilen eğitim öğretimin 3 dönemi örgün öğretim şeklinde, son 1 dönemi ise işletmelerde/kurumlarda tam zamanlı uygulamalı eğitim olarak düzenlenmektedir

• 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin ana hedefi; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı ve personeli (ihtiyaç duyulan zaman diliminde) günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.

• 3+1 işyeri uygulaması eğitim modelinin amacı, Öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerdeki işyerlerinde uygulayarak bu özelliklerini güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek, nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ve işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

 

02 Ağustos 2022, Salı / 66 defa okundu.