7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

7417 SAYILI KANUNLA İLGİLİ AF DUYURUSU

 05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 7417 sayılı Kanun’la eklenen Geçici 83’üncü maddesi kapsamında öğrenimine devam isteyenler 07 Kasım 2022 tarihi saat 23.59’a kadar aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda müracaat etmeleri hâlinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü Maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen uygulama esasları çerçevesinde öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83’üncü maddesi kapsamında, öğrenime devam etme hakkından yararlanmak isteyen öğrenci adaylarının aynı seviyede iki örgün programa kayıtlarının bulunması durumunda, söz konusu af başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumda bulunan adayların diğer programdaki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Bununla ilgili olarak;

 • Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 10.02.2016 tarihli kurul toplantısında alınan karar uyarınca ÖSYS Kılavuzunda yer alan programlarda aynı seviyede iki örgün programa kayıt yaptırılamamaktadır.
 • 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelik”in Diğer Hükümler başlıklı 35’inci Maddesinin altıncı fıkrası uyarınca “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”
 • Üniversitemiz bünyesinde olup, 7141 sayılı Kanun ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne aktarılan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) birimlerden ilişiği kesilen ya da kayıt hakkı kazanıldığı halde kayıt yaptıramayan aday öğrencilerimiz başvurularını Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne yapacaklardır.
 • 5662 sayılı Kanun ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne aktarılan (Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu,  Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu) birimlerden ilişiği kesilen ya da kayıt hakkı kazanıldığı halde kayıt yaptıramayan aday öğrencilerimiz başvurularını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne yapacaklardır.
 • Üniversitemiz bünyesinde olup, kapatılan Aslanapa Meslek Yüksekokulu’ndan ilişiği kesilen öğrenci adaylarının başvurularının değerlendirilmesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

 

A. ÜNİVERSİTEMİZ ÖNLİSANS/LİSANS/LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDAN İLİŞİĞİ KESİLENLER

Bu durumda olan öğrenci adayları, uygulama esaslarında belirtilen son başvuru tarihi olan 07.11.2022 tarihi Saat 23.59’a kadar DPÜ Form sistemine gerekli bilgi girişi yaparak ve aşağıdaki belgeleri sisteme yükleyerek online (çevirim içi) olarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Başvuru Sistemi İçin Tıklayın.

Başvuru Belgeleri (Sisteme Yüklenecek)

 1. Başvuru Form Dilekçesi (Form-1)
 2. E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı Belgesi (Başvuru tarihi itibari ile en fazla yedi gün önce alınmış olmalıdır),
 3. Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf,
 5. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 

B. ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANDIĞI HALDE KAYIT YAPTIRMAYANLAR

Bu durumda olan öğrenci adaylarının başvuruları, aşağıdaki belgeler ile birlikte, uygulama esaslarında belirtilen son başvuru tarihi olan 07.11.2022 tarihi saat 17.00’a kadar kayıt hakkı kazanılan ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen ya da resmî vekâletname verdiği kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru Form Dilekçesi (Form-2)
 2. E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı Belgesi (Başvuru tarihi itibari ile en fazla yedi gün önce alınmış olmalıdır),
 3. Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf,
 5. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,
 6. İlk Defa kayıt yaptıracak olan adaylardan ÖSYM Yerleştirme ve Sınav Sonuç Belgesi
 7. Lise Diploması ve Fotokopisi (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 8. Lisansüstü programlar için Lisans/Yüksek Lisans Diploması ve Fotokopisi
28 Temmuz 2022, Perşembe / 458 defa okundu.