Aday Öğrenci

2021 YKS ADAY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN  PROGRAMLARIMIZLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  • İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Program öğrencileri; Üniversitemiz merkez kampüsünde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulunun belirlediği kontenjan dâhilinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasından yararlanabilir.

Koşulları;

1-) Zorunlu hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin hazırlık programına yerleştirilmesinden sonra kalan kullanılabilir kontenjanın %20’si ön lisans, %5’i lisansüstü ve kalan %75’i lisans eğitimi öğrencilerine ayrılır.

2-) Ön lisans müracaatlarının kontenjanı aşması halinde, yerleştirmede öğrencilerin üniversite sınavında yerleştirildikleri puan türündeki Türkiye sıralamaları esas alınır. Aynı miktarda öğrenci yedek listesinde yer alır.

  • Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Program Öğrencileri; Öğrenimleri süresince 30 (otuz) işgününden az olmayacak şekilde zorunlu staj yapmakla yükümlüdür. Bu süre, ilgili birimin staj komisyonlarınca yıllara dağıtılır.

1-) Staj, yurt dışında veya yurt içindeki özel (ilgili staj komisyonunca uygun görülen) veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

2-) Bölüm veya Program Staj Komisyonu kararıyla öğrencilere Bölüm veya Program içinde staj yaptırılabilir.

  • Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Program öğrencileri için mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin herhangi bir koşul bulunmamaktadır.

  • Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar.

Programda; Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşul bulunmamaktadır. Hiçbir öğrenciden herhangi bir ad altında ücret alınmamaktadır.

  • Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Programın bulunduğu Meslek Yüksekokulu; Simav Dr. İbrahim Naci Eren Yerleşkesinde olup, yerleşke içerisinde; Kafeterya, yemekhane, kütüphane, açık ve kapalı spor salonları, sentetik çimden yapılmış futbol sahası, KYK’ya ait beşyüz öğrenci kapasiteli yurt bulunmaktadır.

  • Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar;

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Meslek Yüksekokulumuza tanıdığı kontenjan dahilinde,başarılı ve gelir düzeyi düşük olan öğrencilerimize kısmi zamanlı çalışma imkanı verilmektedir.

Bölüm Adı

Program Adı

Elektrik ve Enerji

Elektrik

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yerel Yönetimler

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Tasarım

İç Mekan Tasarımı

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Laboratuvar Teknolojisi

Elektronik Otomasyon

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Mekatronik

Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, Çarşamba