2019-2020 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Duyurusu

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 GÜZ YARIYILI

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişle ilgili Ek Madde 1 kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olup, yatay geçiş başvuruları şahsen ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. (Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar hariç.)

 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Başvuru Formu  Form için tıklayınız.
 2. Onaylı Öğrenci Belgesi
 3. Disiplin Cezası almadığına Dair Belge (Onaylı)
 4. ÖSYS-DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
 5. Farklı Puan Türünde Yatay Geçiş Yapmak İsteyenler ÖSYM Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
 6. Onaylı Transkript (Ders muafiyetleri için gerekli)
 7. Onaylı Ders İçerikleri (Ders muafiyetleri için gerekli)
 8. Kayıtlı Oldukları Üniversiteden Alacakları Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir)(*)

 

 • MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 Başvuru başlangıç tarihi

 01 Ağustos 2019

 Başvuru bitiş tarihi

 15 Ağustos 2019

 Değerlendirme

 16-29 Ağustos 2019

 Başvuru sonuçlarının birim web sayfasında ilan edilmesi

 02 Eylül 2019

 Kayıt tarihleri

 09-13 Eylül 2019

 Kaydı yapılan öğrenci dosyalarının ilgili üniversitelerden istenmesi

 16-27 Eylül 2019

 

 

 • DEĞERLENDİRME

Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar”  ve “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” çerçevesinde değerlendirilecektir.

 • İLGİLİ MEVZUAT

YÖK Esasları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi

(*)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.02.2019 tarih ve 301.06.01-E.7757 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 23.01.2019 tarihli kararına istinaden,

29 Temmuz 2019, Pazartesi / 472 defa okundu.