Birim Kalite Komisyonu

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU

 

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Rüştü GÜNTÜRKÜN

Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü

Öğr.Gör. Mehmet KAYGUSUZ

Simav Meslek Yüksekokulu M. Yrd., Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı.

Öğr.Gör .Mustafa ORDU       

Simav Meslek Yüksekokulu,  Basın Temsilcisi

Mehmet DEMİREL

Yüksekokul Sekreteri

Dr. Öğr. Üyesi Melis ÇERÇİOĞLU

Kimya ve Kimyasal İşleme Tek.Böl.Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ILICA

Elektrik ve Enerji Böl. Bşk

Öğr. Gör. M.Serkan ÖZTEKİN

Finans-Bankacılık ve Sig. Böl. Bşk

Öğr. Gör. Kudret ARMAĞAN

Yönetim ve Org. Böl.Bşk.

Öğr. Gör. Hasbi APAYDIN

Elektronik ve Otomasyon Böl.Bşk.    

Öğr.Gör.Mustafa ERGİNLİ

Bilgisayar Teknolojileri Böl. Bşk

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YEŞİL  

Tasarım Böl. Bşk

Öğr. Gör. Kudret ARMAĞAN

Pazarlama ve Reklamcılık Bşk.

İsmail BOZ

İç Mekân Tasarımı Programı (N.Ö.) 1. Sınıf Öğrencisi

Dr. Öğr. Üyesi Melis ÇERÇİOĞLU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Bşk.

 
Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, Perşembe