Misyon - Vizyon

Amacımız

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne entegre olmak istediği günümüzde, teoriyi bilen, teknolojiden faydalanarak uygulama yapabilen ara insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılayacak nitelikte teknikerler ve meslek elemanları yetiştirmektir. 

Misyonumuz

Ülkemizin ve Yöremizin ekonomi, endüstri ve sosyal alanları başta olmak üzere diğer üretim/hizmet alanlarındaki özel ve resmi kurum veya kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli, müşteri odaklı üretim ve pazarlama anlayışına sahip ara insan gücünü yetiştirmek, istihdam sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, bilgisayar ve enformatik teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, etkinliği ve verimliliği arttıran, ülkemizin kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek elemanlar yetiştirmektir. 

Vizyonumuz

Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmet edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş, üretim ve hizmet ortamında etkin ve verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştirmektir.

Hedeflerimiz

  • Eğitim verdiğimiz alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştirmek, ve bu sayede onların talepleri doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri yapabilmek
  • Mezunlarımıza tatmin edici imkânlarla; istihdam sağlayacak bir "İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi" kurmak. Öğrencilerimize "İngilizce hazırlık" imkânı sağlamak
  • Yurt içinde ve dışında bizimle aynı kategoride eğitim veren kurumlarla temasa geçerek bilgi alışverişini sağlayacak işbirliğinin oluşturulmasına öncülük etmek
  • Bölümlerimizdeki programları piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda artırmak ve geliştirmek Öğrencilerimize Sunulan İmkanlar Kampus alanı içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 500 Kız öğrenci ve Simav Merkezde 140 Erkek öğrenci kapasiteli modern bir yurtta barınma, Kampus alanı içerisinde kapalı ve açık spor salonu, Yerleşkemize çok yakın mesafede bulunan eynal termal tesislerinden yararlanma, Her programın kendisine ait laboratuar, atölye, soğuk ve sıcak ısıtmalı sera alanları Öğrencilerimizin tamamına hizmet veren kafeterya, yemekhane, kütüphane, spor ve oyun salonları
Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2015, Pazartesi