Faaliyetlerimiz

KALİTE KURULU TOPLANTISI

6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10:00' da Akademik Personel ile yapılan toplantıda kalite ile ilgili aşağıdaki konular görüşülmüştür.

- Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Prof. Dr. Rüştü GÜNTÜRKÜN, akademik personele kalite güvence sistemi ile ilgili bilgilendirme konuşması yaparak, kalite komisyonlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili daha önce katılmış olduğu toplantı sonuclarını  aktarmıştır.

- Toplantıda, 2018 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) hakkında görüşme ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

- Meslek Yüksekoklulmuzda her alanda  (Yönetim, Eğitim-Öğretim, İdari vb.) kalite güvence sisteminin geliştirilmesi için aşağıda belirtilen komisyonlar oluşturulmuştur.

  • Birim Kalite Danışma Kurulu
  • Birim kalite Komisyonu
  • Eğitim Öğretim Alt Çalışma Grubu
  • Bilgi Paket ve Web sayfası Güncelleme Ekibi
  • Disiplin Kurulu
  • Staj Değerlendirme Komisyonu
  • Müfredat İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
  • Yemek Komisyonu
  • Burs Değerlendirme Komisyonu
  • Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu

Son Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, Çarşamba