GENEL TANITIM

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.02.1994 tarih ve 94.5.332 Sayılı Kararı ile Kurulan Simav Meslek Yüksekokulu 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında dört programa öğrenci alarak öğrenime başlamıştır. Simav Meslek Yüksekokulu kuruluşundan itibaren artan bir ivmeyle, ülkemizin bilimine, üretimine, ticaretine, sanayi ve teknolojisine başarıyla hizmet sunacak olan ara insan gücünü yetiştirmeye devam etmektedir. Ülkemizin dört bir yanından gelen öğrencilerimize teorik ve pratik anlamda bilgi, beceri ve yetenek kazandırmaktadır. Mezun ettiğimiz öğrencilerin hem çalışmakta oldukları kurum ve işletmelerdeki hem de kendi özel çalışma alanlarındaki başarıları bunun bir göstergesidir. Meslek Yüksekokulumuz, ülkemizin yüksek öğretimine, geçmişinden aldığı güvenle her geçen gün kendisini daha da yenileyip geliştirerek hizmet etmeye devam edecektir. Tüm öğrenci adaylarını, böyle bir akademik ve mesleki ortamı paylaşmaya, ileri düzeyde bilgilendirmeye ve kendilerini geliştirmeye davet ediyoruz. Meslek Yüksekokulumuz, ilçe merkezine 5 km mesafede 368.000 m2 taşınmaz üzerinde 14.000 m2 kapalı alanda kurulu olup, eğitim binası, idare binası, yemekhane, kafeterya, atölye, kütüphane, bilgisayar laboratuarları, elektrik-elektronik laboratuarları, uygulama seraları, açık ve kapalı spor salonları ile modern bir kampus alanında eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Amacımız:

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne entegre olmak istediği günümüzde, teoriyi bilen, teknolojiden faydalanarak uygulama yapabilen ara insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılayacak nitelikte teknikerler ve meslek elemanları yetiştirmektir.

Misyonumuz:

Ülkemizin ve Yöremizin ekonomi, endüstri ve sosyal alanları başta olmak üzere diğer üretim/hizmet alanlarındaki özel ve resmi kurum veya kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli, müşteri odaklı üretim ve pazarlama anlayışına sahip ara insan gücünü yetiştirmek, istihdam sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, bilgisayar ve enformatik teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, etkinliği ve verimliliği arttıran, ülkemizin kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek elemanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz:

Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmet edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş, üretim ve hizmet ortamında etkin ve verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştirmektir.

Hedeflerimiz:

· Eğitim verdiğimiz alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştirmek ve bu sayede onların talepleri doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri yapabilmek · Mezunlarımıza tatmin edici imkânlarla istihdam sağlayacak bir "İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi" kurmak. Öğrencilerimize "İngilizce hazırlık" imkânı sağlamak · Yurt içinde ve dışında bizimle aynı kategoride eğitim veren kurumlarla temasa geçerek bilgi alışverişini sağlayacak işbirliğinin oluşturulmasına öncülük etmek · Bölümlerimizdeki programları piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda artırmak ve geliştirmek Öğrencilerimize Sunulan İmkanlar Kampus alanı içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 500 öğrenci (250 Kız+250 Erkek) kapasiteli modern bir yurtta barınma Kampus alanı içerisinde kapalı ve açık spor salonu Yerleşkemize çok yakın mesafede bulunan eynal termal tesislerinden yararlanma Her programın kendisine ait laboratuar, atölye, soğuk ve sıcak ısıtmalı sera alanları Öğrencilerimizin tamamına hizmet veren kafeterya, yemekhane, kütüphane, spor ve oyun salonları

Mevcut Programlarımız

Teknik Programlar

Elektrik

Elektronik Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Normal ve İkinci Öğretim)

Bilgisayar Programcılığı (Normal ve İkinci Öğretim)

Organik Tarım

Kontrol ve Otomasyon (Normal ve İkinci Öğretim)

Makine (Normal ve İkinci Öğretim)

Mekatronik (Normal ve İkinci Öğretim)

Mobilya ve Dekorasyon (Normal ve İkinci Öğretim)

Sosyal Programlar

Bankacılık ve Sigortacılık (Normal ve İkinci Öğretim)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İşletme Yönetimi

Pazarlama

Lojistik (Normal ve İkinci Öğretim)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Normal ve İkinci Öğretim)

Yerel Yönetimler (Normal ve İkinci Öğretim)