2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

A – ŞARTLAR

1- Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılığı tablosuna göre)

3- Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

4- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5- Kurumlar arası yurt içi ve yurt dışı yatay geçiş başvuruları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.  Yönerge için tıklayınız.

B - GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu  Başvuru formu için tıklayınız.

2- Not durum belgesi (onaylı transkript).

3- Onaylı ders içerikleri

4- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

5- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge

6- Kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge(*)

7- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de getirmeleri gerekmektedir.

8- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.

9- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet yeterliliğini gösteren belge. (**)

C – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul Müdürlüklerine/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle elektronik ortamda yapılacaktır.    Müracaat için tıklayınız.

 

D – KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.

E – TAKVİM

Başvuru Başlangıç Tarihi

13.07.2020

Başvuru Bitiş Tarihi

24.07.2020

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

27.07.2020 – 29.07.2020

Asil ve Yedek Adayların Birim Web Sayfalarından İlanı

05.08.2020

Asil Adayların Kayıt Tarihleri

10.08.2020 – 14.08.2020

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

24.08.2020 – 25.08.2020

 

(*)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.02.2019 tarih ve 301.06.01-E.7757 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 23.01.2019 tarihli kararına istinaden,

(**) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programların ara sınıfına başvuracak öğrencilerin Hazırlık sınıfını zorunlu olarak okumaktan muaf olabilmeleri için; “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Eğitim-Öğretimi Muafiyeti İçin Eşdeğerlikler ve Zorunlu İngilizce Dersi Harf Notu Dönüşüm Yönergesi”nde belirtilen muafiyet koşullarını taşıması ve belgelemeleri gerekmektedir.

13 Temmuz 2020, Pazartesi / 334 defa okundu.