Administrative Units

Mehmet Demirel

Yüksekokul Sekreteri

MYO Sekreteri

Simav Meslek Yüksekokulu
İdari İşler
0 (274) 443 (64 07)
mehmet_demirel@dpu.edu.tr

Hüseyin Gökçedağ

Bilgisayar İşletmeni

Özel Kalem, Taşınır Kayıt Yetkilisi

Simav Meslek Yüksekokulu
İdari İşler
huseyin.gokcedag@dpu.edu.tr

İbrahim Akkuş

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci işleri

Simav Meslek Yüksekokulu
İdari İşler
0 (274) 443 (64 09)
ibrahim.akkus@dpu.edu.tr

Murat Çelebi

Bilgisayar İşletmeni

Personel İşleri

Simav Meslek Yüksekokulu
İdari İşler
murat.celebi@dpu.edu.tr

Hüseyin Devkür

Bilgisayar İşletmeni

Mutemet-Tahakkuk

Simav Meslek Yüksekokulu
İdari İşler
0 (274) 443 (6416)
huseyin.devkur@dpu.edu.tr

İsmail Yıldız

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

Simav Meslek Yüksekokulu
İdari İşler
0 (274) 443 (64 10)
ismail.yildiz@dpu.edu.tr

Rıdvan Baydemir

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri - Staj İşleri

Simav Meslek Yüksekokulu
İdari İşler
0 (274) 443 (6418)
ridvan.baydemir@dpu.edu.tr

Mustafa Akdeniz

Bilgisayar İşletmeni

Teknik Hizmetler

Simav Meslek Yüksekokulu
Teknik İşler
0 (274) 443 (6423)
mustafa.akdeniz@dpu.edu.tr

Last Update Date: 03 November 2023, Friday