Islak İmzalı Belge Duyurusu

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Üniversitelere yatay geçiş başvurularında bulunacak öğrencilerimize Covid-19 Pandemisi nedeni ile ıslak imzalı belge verilmeyecektir.

İlgili öğrenciler için, https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna adresinden ders içeriklerine ulaşılabilecektir. (Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının tüm Üniversitelere gönderilen  24.07.2020 tarihli ve E.3433 sayılı yazıları)

28 Temmuz 2020, Salı / 150 defa okundu.