Site Responsibilities

Öğr. Gör. Mustafa Erginli
mustafa.erginli@dpu.edu.tr
0 (274) 443 6476
Ext. Number: 6476
Bilgisayar İşletmeni İbrahim Akkuş
ibrahim.akkus@dpu.edu.tr
0 (274) 443 6409
Ext. Number: 6409
Last Update Date: 24 July 2018, Tuesday