Kurumlar Arası Yatay Geçiş Duyurusu

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

A – ŞARTLAR

1- Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100 üzerinden en az 60 olması şarttır.

3- Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

4- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5- İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde geçiş yapabilir.

 

 BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Bütün müracaatlar gerekli belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaat için tıklayınız.

Kayıt hakkı elde eden adayların kesin kayıtları, ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine aşağıda belirtilen tarihlerde evrak asılları ile şahsen müracaat ederek yüz yüze yapılabileceği gibi, Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle, eksik belgeleri ve kayıt yaptırma talep dilekçesini kayıt hakkı kazandıkları okul kurumsal e-posta adresine e-posta gönderme yoluyla da yapılabilecektir.

– GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu  Başvuru formu için tıklayınız.

2- Not durum belgesi (onaylı transkript veya E-Devlet üzerinden alınan transkript)

3- Ders içerikleri (İntibak ve ders saydırma işlemleri için)

4- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

5- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge

6- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de getirmeleri gerekmektedir.

7- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.

8- İkinci Öğretim programından Normal Öğretim Programına geçmek isteyen öğrenciler için kayıtlı olduğu programda %10’a girdiğini gösterir belge

9- Kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge (Kesin kayıt sırasında teslim edilecek)

 

D – DEĞERLENDİRME

Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.  Yönerge için tıklayınız.

 

E – KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.    

F – TAKVİM

Başvuru Başlangıç Tarihi

24.01.2022

Başvuru Bitiş Tarihi

28.01.2022

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

31.01.2022 – 03.02.2022

Asil ve Yedek Adayların Başvuru Sonuçlarının

Birim Web Sayfalarından İlanı

04.02.2022

Asil Adayların Kayıt Tarihleri

07.02.2022 – 09.02.2022

Boş Kalan Kontenjanlara Göre Kayıt Hakkı Kazanan

Yedek Adayların Birim Web Sayfasında İlan Edilmesi

10.02.2022

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

11.02.2022

 

 

G – DERS İÇERİKLERİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar arası Yatay Geçiş kapsamında kayıt yapacak Üniversitemiz öğrencilerine Covid-19 Pandemisi nedeni ile ıslak imzalı belge verilmeyecektir. İlgili öğrenciler için, https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna adresinden ders içeriklerine ulaşılabilecektir. Diğer üniversitelerden başvuruda bulunacak öğrencilerin kendi Üniversitelerinden benzer yolla temin edecekleri ders içerikleri kabul edilecektir.

H– İNTİBAK VE DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ

İntibak ve ders saydırma işlemlerinizi ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlükleri’nden takip ediniz.

25 Ocak 2022, Salı / 168 defa okundu.