İdari Personel

         ÜNVANI                                      

     ADI SOYADI                                 

                                GÖREVİ                                                                                              DAHİLİ
Yüksekokul Sekreteri Mehmet DEMİREL Yüksekokul Sekreteri 1017
Bilgisayar İşletmeni Murat ÇELEBİ Personel İşleri, Fotokopi ve Rizograf İşleri, İSG Yazışmaları 1415
Bilgisayar İşletmeni Hüseyin GÖKÇEDAĞ Özel Kalem, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 1026
Bilgisayar İşletmeni İbrahim AKKUŞ Öğrenci İşleri, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Yazışmaları,Web Sitesi Sorumluluğu 1077
Memur Hüseyin   DEVKÜR Mutemetlik, Satınalma İşleri ve Yemek Hizmetleri 1415
Memur İsmail YILDIZ Öğrenci İşleri 1078
Memur Rıdvan   BAYDEMİR Staj İşlemleri ve Staj Sigorta Giriş-Çıkış İşlemleri 1077
Tekniker Enver  CAN Toprak Laboratuvarı Sorumlusu 1041
Sözleşmeli Personel Mustafa AKDENİZ

Genel Destek Hizmetleri (Elektrik ve İnternet Arızaları, Bilgisayar Kurulumları ve Program Yükleme, Malzeme Tedarikleri)

1406
Hizmetli (Ş) Ayşen ÖZER Hizmetli  

 

Son Güncelleme Tarihi: