2020-2021 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Duyurusu

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 GÜZ YARIYILI

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişle ilgili Ek Madde 1 kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar hariç, bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaat için tıklayınız. Kayıt hakkı elde eden adaylar, ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne / Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine aşağıda belirtilen tarihlerde evrak asılları ile şahsen müracaat edeceklerdir.

 

 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Başvuru Formu  Form için tıklayınız.
 • Onaylı Öğrenci Belgesi
 • Disiplin Cezası almadığına Dair Belge (Onaylı)
 • ÖSYS-DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
 • Farklı Puan Türünde Yatay Geçiş Yapmak İsteyenler ÖSYM Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
 • Onaylı Transkript (Ders muafiyetleri için gerekli), (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.)
 • Onaylı Ders İçerikleri (Ders muafiyetleri için gerekli), (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.)
 • Kayıtlı Oldukları Üniversiteden Alacakları Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.)

 

 • MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru başlangıç tarihi

01 Ağustos 2020

Başvuru bitiş tarihi

15 Ağustos 2020

Değerlendirme

18-20 Ağustos 2020

Asil ve yedek adayların başvuru sonuçlarının birim web sayfasında ilan edilmesi

21 Ağustos 2020

Asil aday kayıt tarihleri

24-27 Ağustos 2020

Boş kalan kontenjanlara göre kayıt hakkı kazanan yedek adayların birim web sayfasında ilan edilmesi

28 Ağustos 2020

Yedek aday kayıt tarihleri

31 Ağustos – 03 Eylül 2020

Kaydı yapılan öğrencilerin dosyalarının ilgili üniversitelerden istenmesi

07-30 Eylül 2020

 

 • DEĞERLENDİRME

Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar”  ve “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

 • İLGİLİ MEVZUAT

YÖK Esasları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi

 

04 Ağustos 2020, Salı / 276 defa okundu.