2019-2020 Bahar Dönemi Staj Takvimi (Yeni)

DUYURU

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin 18.06.2020 tarih ve 24 toplantı sayılı Senato kararı gereği, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2019-2020 Bahar yarıyılında sınırlı kalmak kaydıyla zorunlu staj uygulaması özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda veya mezun olabilecek durumdaki öğrenciler için ödev, proje, uygulama projesi biçiminde yapılacaktır.

Mezun olabilecek durumda olan öğrencilerimiz uzaktan eğitim yoluyla yaz okulu derslerine kayıt yaptırdıklarında; ödev, proje, uygulama projesi şeklinde stajlarını da yapabilirler. Staj tarihleri ile ders tarih ve saatlerinin çakışması aranmaz.

Mezun olabilecek durumda olan öğrencilerimiz ödev, proje, uygulama projesi olarak stajlarını yaptıklarında staj günü sınırlamasına bakılmaz. Yani stajı tamamlamak için ödev, proje, uygulama projesi yapmaları yeterlidir.

2019-2020 Yaz Dönemi sonunda mezun olamayacak durumdaki öğrencilerimiz (1. Sınıf ve mezun olamayacak 2. Sınıf öğrencileri) işletmelerde veya kurumlarda aktif olarak uygulamalı staj yapacaklardır. Bu öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla ödev, proje veya uygulama projesi şeklinde staj yaptırılmayacaktır.  Bu öğrenciler; yaz okulunda ders almaları halinde staj tarihleri ile ders tarih ve saatlerinin çakışması aranmayacak olduğundan öğrenci; aynı anda yaz okulundan ders alıp stajını da yapabilecektir.

Normal Uygulama Stajı Yapacak Öğrenciler için Sınav Takvimi

Açıklama

Staj Başlama Tarihi

Staj Bitiş Tarihi

2019-2020 Bahar Yarıyılı Staj Uygulaması

29.06.2020

2020-2021 Bahar Yarıyılı derslerinin başlama tarihi

 

Uzaktan Eğitim Yoluyla Ödev, Proje veya Uygulama Projesi Şeklinde Stajı Yapacak Mezun Adayı Öğrenciler için Sınav Takvimi

Açıklama

Staj Başlama Tarihi

Staj Bitiş Tarihi

2019-2020 Bahar Yarıyılı Staj Uygulaması

29.06.2020

2020-2021 Bahar Yarıyılı derslerinin başlama tarihi

 

Stajını ödev, proje, uygulama projesi olarak yapacak mezun adayı öğrenciler için indirilebilir form örneği

Stajını özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda, birimin atölye ve laboratuvarlarında yapacak 1. Sınıf ve bu dönem sonu mezun olamayacak öğrenciler için indirilebilir form örneği

Formu indir

Formu indir

 

 

06 Ekim 2020, Salı / 1557 defa okundu.