2019-2020 Bahar Yarıyılı Arasınav Uygulamaları Hakkında Güncel Duyuru

2019-2020 BAHAR YARIYILI ARASINAV UYGULAMALARI HAKKINDA GÜNCEL DUYURU (22.04.2020)

T.C. Cumhurbaşkanlığının Covid-19 pandemisi nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde aldığı karar kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.03.2020 tarihli toplantısında 2019-2020 Bahar yarıyılında sınırlı kalmak kaydıyla, Üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmiştir.

Bu nedenle, Üniversitemiz Senatosunun 26.03.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği, 2019-2020 bahar yarıyılı derslerinin 30.03.2020 tarihinde uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına başlanmıştır.  

Uzaktan öğretime başlandığından itibaren eys.dpu.edu.tr adresimiz üzerinden 5 bin 473 farklı derse kayıtlı olan 33 bin 986 öğrenci günlük ortalama 20 binin üzerinde erişim sağlayarak 17 bin 124 sanal sınıf ve 11 bin 171 ders videosu, 3 bin 717 farklı dokümana erişim sağlayarak toplamda 513 bin 820’nin üzerinde erişime ulaşılmış ve sistem başarılı ve hedefe uygun şekilde yürütülmektedir.

Üniversitemiz uzaktan öğretim sistemi üzerinden 2019-2020 Bahar dönemi ara sınavlarını çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, klasik ve ödev/proje, uygulama ödevi şeklinde yapmak üzere seçenekli olarak altyapısını kurmuştur.

Ancak, Covid-19 pandemisi sürecindeki günlük gelişmeler (sokağa çıkma yasağı, yaş sınırlaması, büyükşehir giriş/çıkış sınırlamaları vb.) sebebiyle öğrencilerimizin online ara sınav sistemine eşit şartlarda erişiminde yaşanabilecek olumsuzlukları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla pandemi süreciyle sınırlı olmak kaydıyla bahar yarıyılı ara sınavlarının; ödev, proje, uygulama ödevi vb. şeklinde yapılmasına karar verilmiştir. Ara sınavların bu şekilde yapılması ile internet erişim sıkıntısı, elektrik kesintisi, kırsal kesimde ikamet nedeniyle sisteme erişim güçlüğü, mobil cihaz ve bilgisayar kısıtı durumları gibi olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Böylelikle öğrencilerimizin ara sınavlara eşit şartlarda katılımları sağlanmış olacaktır. Sınavlar, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen ara sınav başlama tarihine kadar (04.05.2020) öğrencilere ödev, proje, uygulama ödevi vb. şeklinde verilecektir. Öğrenciler 27 Mayıs tarihine kadar ödev, proje, uygulama ödevi vb.’lerini ilgili dersin öğretim elemanın tercihine göre mail, bulut sistemler veya eys.dpu.edu.tr vb. sistemler kullanılarak teslim edecektir. Teslim edilen ödev, proje, uygulama ödevi vb. belgeler ilgili dersin öğretim elemanı tarafından ilgili Birime teslim edilmek üzere dijital ortamda kayıt altına alınarak saklanılacaktır. İlgili dersin öğretim elemanı ara sınav sonuçlarını 06.06.2020 tarihine kadar OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden notlarını girerek ilan edeceklerdir.

Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen genel akademik takvimde yer alan yarıyıl sonu ve bütünleme sınav takvimi ile ilgili olası güncellemeler ve sınavların nasıl yapılacağı hususlarındaki açıklamalar Covid-19 pandemisi sürecindeki gelişmelere bağlı olarak ileriki bir tarihte yapılacaktır. Konu ile ilgili detaylı açıklamalar üniversitemiz resmi web sayfası ve resmi sosyal ağ hesaplarından duyurulacak olup, öğrencilerimizin duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

30 Nisan 2020, Perşembe / 201 defa okundu.