Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Program Tanıtımı

Elektronik Haberleşme Programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrenciler her eğitim öğretim yılı sonunda 15 iş günü Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) yapmaktadırlar. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. Elektronik Haberleşme Programı Teknikerliği, haberleşme alanında kullanılan sistemlerin, bakım ve onarım tekniklerinin, ölçme ve kalite kontrol yöntemlerinin ve bir işletmede atölye sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli yöneticilik formasyonunun verildiği teknik bir programdır. Elektronik Haberleşme Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/postabaşı/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan ara elemandır. Tezgah ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir.

Öğretim Elemanı Durumu (Derse Giren Öğretim Elemanları)

  • Doç. Dr. Rüştü GÜNTÜRKÜN 
  • Öğr. Gör. Şükrü KİTİŞ 
  • Öğr. Gör. Hasbi APAYDIN 
  • Öğr. Gör. Ahmet ILICA 
  • Öğr.Gör. Esra KATIRCIOĞLU

Öğrenciye Sağlanan Olanaklar

3 adet Bilgisayar laboratuarı, 1 adet Elektronik laboratuarı, 1 adet Elektrik laboratuarının yanı sıra Meslek Yüksekokulumuz, ilçe merkezine 5 km mesafede 368.000 m2 taşınmaz üzerinde 14.000 m2 kapalı alanda kurulu olup, eğitim binası, idare binası, yemekhane, kafeterya, atölye, kütüphane, uygulama seraları, açık ve kapalı spor salonları ile modern bir kampus alanında eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Ayrıca kampus alanı içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 500 öğrenci (250 Kız+250 Erkek) kapasiteli modern bir yurtta barınma imkanı da sağlanmaktadır.

Yatay ve Dikey Geçiş Olanakları

Türkiye’deki bütün M.Y.O’ların Kontrol ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi programlarına yatay geçiş yapabilirler. Tüm üniversitelerin Mühendislik fakültelerinde ve Teknolojilerinde bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne, Elektronik Haberleşme Mühendisliğine dikey geçiş yapabilirler.

Mezuniyet ve İstihdam Koşulları

Elektronik Haberleşme Programından mezun olan öğrenciler “Elektronik Haberleşme Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Haberleşme sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarında kazandığı bilgi ve beceri kapsamında tekniker olarak görev alabilirler. Özellikle Radyo ve Televizyon kuruluşları, Telefon şirketleri, Haberleşme cihazı üreten fabrikalar (Radyo, Televizyon, Fax, Modem, Telefon makinesi, Telefon santralı gibi), Satış, bakım ve teknik destek veren servisler, İletim hattı (kablo) üreticileri gibi alanlar en yaygın iş kollarıdır. 
1 - Bir Elektronik Haberleşme Teknikeri, bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir ve bilgisayar ortamında çizimini yapabilir. 
2 - Çalışma ortamında bulunan haberleşme sistemlerinde oluşabilecek arıza ve problemleri çözebilme yeteneğine sahiptir. 
3 - Sistemlerin ve cihazların bakım ve onarımını yapabilir. 
4 - Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir. 
5 - İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir. 
6 - İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir. 
7 - Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirme becerisine sahiptir.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Ders Planı İçin Tıklayınız

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Ders İçerikleri İçin Tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2018, Perşembe