Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Duyurusu

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 GÜZ YARIYILI

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişle ilgili Ek Madde 1 kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olup, yatay geçiş başvuruları şahsen ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. (Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar hariç.)

 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Başvuru Formu Form için tıklayınız.
 2. Onaylı Öğrenci Belgesi
 3. Disiplin Cezası almadığına Dair Belge (Onaylı)
 4. ÖSYS-DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
 5. Farklı Puan Türünde Yatay Geçiş Yapmak İsteyenler LYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
 6. Onaylı Transkript (Ders muafiyetleri için gerekli)
 7. Onaylı Ders İçerikleri (Ders muafiyetleri için gerekli)

 

 • MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru başlangıç tarihi

01 Ağustos 2018

Başvuru bitiş tarihi

15 Ağustos 2018

Değerlendirme

16-31 Ağustos 2018

Başvuru sonuçlarının birim web sayfasında ilan edilmesi

05 Eylül 2018

Kayıt tarihleri

10-14 Eylül 2018

Kaydı yapılan öğrenci dosyalarının ilgili üniversitelerden istenmesi

17-28 Eylül 2018

 

 • DEĞERLENDİRME

Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar”  ve “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” çerçevesinde değerlendirilecektir.

 • İLGİLİ MEVZUAT

 

YÖK Esasları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi

23 Temmuz 2018, Pazartesi / 476 defa okundu.