Kurum İçi Yatay Geçiş Duyurusu

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 BAHAR YARIYILI

KURUM İÇİ  YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

(Ön Lisans)

  • ŞARTLAR

1- Öğrencinin ayrılacağı bölüm/programdaki alt sınıf derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının;

a) Aynı düzeyde farklı diploma programlarındaki yatay geçişlerde en az 3,00 olması,

b) Aynı düzeyde eşdeğer diploma programlarındaki yatay geçişlerde en az 2,00 olması gerekir.

2- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçiş öğrenci kabulünde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki özel yetenek sınavını başarmış olması gerekir.

3- İkinci öğretimden normal öğretime kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için ikinci öğretimde ilk % 10'a girme şartı aranır.

4- Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

5- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden farklı diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

Kurum içi yatay geçiş başvuruları, Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.  Yönerge için tıklayınız.

  • GEREKLİ BELGELER
  1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)     Başvuru Formu (docx biçiminde)
  2. Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript)
  3. Ders İçerikleri (Onaylı)
  4. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (Onaylı)
  5. ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

C – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

D – KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız

E – TAKVİM

Başvuru başlangıç tarihi

29 Ocak 2018

Başvuru bitiş tarihi

02 Şubat 2018

Değerlendirme

05-06 Şubat 2018

Başvuru sonuçlarının ilgili birim web sitesinde ilan edilmesi

07 Şubat 2018

Kayıt tarihleri

08-09 Şubat 2018

F – TABAN PUANLAR *

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Taban Puanları

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taban Puanları

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Taban Puanları

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Taban Puanları

*Açılan PDF dosyasından ilgili programa bakınız.

25 Ocak 2018, Perşembe / 332 defa okundu.