Yeni Yerleşen Öğrencilerimiz İçin Kayıt Duyurusu

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI

2017 ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemize yeni yerleşen adaylar, kayıtlarını 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecektir. E-devlet üzerinden e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. E-devlet üzerinden e-kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle e-kayıt yapamayan adaylar, kayıt işlemlerini yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına şahsen başvurarak 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yaptırabileceklerdir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 • 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda, yerleşmiş olduğunuz programın karşısında yazan "Özel Koşul ve Açıklamaları" mutlaka tekrar inceleyiniz.
 • Belirtilen tarihler arasında e-kayıt yaptırmayan veya kaydını şahsen yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Üniversitemiz programlarına yerleştiği halde, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilerin kayıt durumları ile ilgili YÖK yazısı için tıklayınız. Söz konusu öğrenciler E-kayıt yapamayacaklarından 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yerleştikleri bölüme şahsen müracaat etmeleri halinde kayıt yapabileceklerdir.
 • E-kayıt yapılamayacak bölümler aşağıda belirtilmiş olup, söz konusu bölümlere yerleşen öğrenci adayları 14-18 Ağustos 2017 tarihlerinde ilgili birimlere şahsen müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
Fakülte/Yüksekokul-Bölüm
Tıp Fakültesi
Kütahya Sağlık Yüksekokulu- Ebelik
Kütahya Sağlık Yüksekokulu- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Kütahya Sağlık Yüksekokulu-Hemşirelik
Kütahya Sosyal Bilimler MYO- Otobüs Kaptanlığı

Not: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlere (Güzel Sanatlar Fakültesi-Resim/Çizgi Film Animasyon/ Seramik, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu-Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği/Antrenörlük/Spor Yöneticiliği/Rekreasyon) e-kayıt yapılamamakta olup, bu bölümlerin kayıt koşulları farklılık gösterebileceğinden adayların Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu internet sayfalarında yer alan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

 

Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtları iki aşamadan oluşmaktadır.
BİRİNCİ AŞAMA: E-Devlet Üzerinden E-Kayıt veya Şahsen Yapılacak Kayıt
İKİNCİ AŞAMA: Öğrenim Ücreti (varsa) Ödeme ve Ders Kaydı

 

BİRİNCİ AŞAMA

-A-

2017- ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİ ADAYLARIN
E-DEVLET ÜZERİNDEN E-KAYIT İŞLEMLERİ

 • Üniversitemize 2017-ÖSYS ile yerleşen öğrenci adaylarının, 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-kayıt yapabilmeleri için PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
 • E-Devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresine girerek 'e-Hizmetler' adresini tıklayınız, açılan sayfanın sonunda yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altındaki 'Üniversite E-kayıt' sekmesinden kaydınızı yapınız.
 • E- kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
 • Askerlik durum bilgileri Asker Alma Dairesinden, lise mezuniyet bilgileri Milli Eğitim Bakanlığından e-kayıt sisteminde takip edilebileceğinden, öğrenci adaylarının ayrıca bu durumlarıyla ilgili belge getirmelerine gerek yoktur. Ancak, mezun olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler e-kayıt yapamayacak, sistem tarafından yerleştiği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna yönlendirileceklerdir. Bu öğrenciler nüfus cüzdanı ve lise diplomaları ile birlikte 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında şahsen kayıt yapabileceklerdir.
 • E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin kayıt olduklarını gösterir barkotlu bilgisayar çıktısını almaları gerekir.
 • E-devlet üzerinden e-kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmelerine veya belge getirmelerine gerek yoktur.

-B-

2017- ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
ŞAHSEN MÜRACAATLARINA GÖRE YAPILACAK KAYIT İŞLEMLERİ

E-devlet üzerinden e-kayıt yap(a)mayan adaylar, 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında kayıt için sadece nüfus cüzdanı ile birlikte ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna başvurmaları gerekmektedir.

Ancak;

 • Yerleştikleri Programın "özel koşulunda" ayrıca bir belge (sağlık raporu gibi) belirtilen bölümlere yerleşen adaylar,  bu belgelerini şahsen kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Şahsen kayda gelen adayların MEB mezuniyet sorgusunda sorun olması halinde, kayıtlarının yapılabilmesi için lise diplomaları veya mezuniyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, şahsen kayda gelen adayların lise diplomalarını yanlarında bulundurmaları önerilir.
 • MSB-ASAL sorgusu sonucu durumu sorunlu olan adaylardan Askerlik Şubesinden belge getirmeyenlerin kayıtları yapılacak, ancak öğrenimlerine devam etmelerine izin verilmeyecektir.
 • Aynı düzeyde başka örgün bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu tespit edilen adayların (lisans-lisans, önlisans-önlisans) kayıtları yapılmayacaktır. Adayların, aynı düzeyde diğer yükseköğretim kurumu ile ilişiklerinin bulunmadığını belgelemeleri halinde kayıtları yapılacaktır.

 

İKİNCİ AŞAMA

ÖĞRENİM ÜCRETİ (HARÇ) ÖDEME VE DERS KAYDI İŞLEMLERİ

E-devlet üzerinden e-kaydını ya da yerleştiği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna şahsen başvurarak kaydını yaptıran öğrenciler, 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında güz yarıyılı ders kayıtlarını da yaptırmak zorunda olup, ders kaydını yapmayan öğrenci güz yarıyılı derslerine devam edemeyecektir.

Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler harç ödemeyecektir. Ancak, ikinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler ders kayıtlarını tamamlayabilmek için harç ödemek zorundadırlar.

11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında güz yarıyılı ders kayıtları ve harç ödemeleri ile ilgili detaylı bilgilendirme Üniversitemiz web sayfasından ayrıca yapılacaktır.

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

09 Ağustos 2017, Çarşamba / 1208 defa okundu.